Controle van grondwater bij eigen grondwaterwinning||onderzoek putwater

Wie een eigen grondwaterwinning heeft en niet kan aansluiten op het leidingwaternet, kan zijn grondwater (putwater) jaarlijks gratis laten controleren door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). U moet daarvoor wel een aanvraag indienen.

Voorwaarden

U kunt een controle van uw putwater aanvragen als u:

  • eigenaar bent van een woning (in het Vlaamse Gewest) met een eigen grondwaterwinning
  • geen mogelijkheid hebt om aan te sluiten op de openbare watervoorziening (het leidingwaternet).
    Een woning wordt als 'niet-aansluitbaar' beschouwd als die minstens 50 meter van de waterleiding af ligt.

Als uw woning dus op minder dan 50 meter van de waterleiding gelegen is, dan kunt u wel aansluiten en komt u niet in aanmerking voor de gratis wateranalyse.

Procedure
  • U moet een aanvraag indienen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het formulier 'Aanvraag tot onderzoek van putwater' moet ingevuld en ondertekend worden door een medewerker van de gemeente en door uzelf.
  • De VMM spreekt telefonisch een datum met u af waarop ze een staal komt nemen van het putwater.
  • De VMM analyseert het waterstaal. Daarna krijgt u een schriftelijke beoordeling van de waterkwaliteit, samen met een advies voor het gebruik ervan.

Deze procedure duurt zes tot acht weken.

Prijs

De wateranalyse is gratis.

Uitzonderingen