Belastingvermindering en premies bij energiebesparende investeringen

De federale overheid geeft een belastingsvermindering wanneer u investeert in dakisolatie. U krijgt een vermindering van 30% van het factuur bedrag, begrensd tot een maximumbedrag.

Voorwaarden
  • de dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
  • De aannemer vermeldt de verplichte gegevens op de factuur of in bijlage.
  • Uw woning moet minimum 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken.
  • Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimum 2,5m²K/W (vierkant meter Kelvin per Watt).

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of u de eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.

Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Om het belastingvoordeel te kunnen genieten, moet u voor de werken facturen bezitten en moet u deze betaald hebben in het inkomstenjaar waarvoor u een aanslagbiljet ontving.

Procedure

U vult de energiebesparende maatregelen in op uw belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.

U voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. Als u uw belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet u deze documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.

Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).

Prijs

De belastingvermindering bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag.

Wanneer u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet langer overdragen naar de volgende jaren.