Princiepsaanvraag

Wat

Wil je het standpunt van het college kennen over jouw project?

Bijvoorbeeld:

  • kan ik een veranda aanbouwen?
  • kan er op mijn perceel een meergezinswoning gebouwd worden?
  • kan ik een verharde parkeerplaats maken in mijn voortuin?

Deze vraag kun je aan het college van burgemeester en schepenen stellen via een princiepsaanvraag. De stedenbouwkundig ambtenaar evalueert je aanvraag in de ruimtelijke context en binnen de wetgeving en legt je princiepsaanvraag voor aan het college. Zo weet je wat de visie van het gemeentebestuur op je plannen is.

Een princiepsaanvraag biedt je een bepaalde mate van zekerheid dat je bouwaanvraag later vergund zal worden. Als je meer zekerheid wilt, kun je een stedenbouwkundig attest aanvragen.

Voorwaarden

Opgelet: een princiepsaanvraag is nog geen stedenbouwkundige vergunning. Die moet je achteraf nog aanvragen.

Procedure

Er is geen aanvraagformulier voor een princiepsaanvraag. Maak een schets van je plannen met een motivatienota erbij. Hoe concreter je aanvraag, hoe gedetailleerder je dossier geëvalueerd kan worden. Je dient je aanvraag in bij de dienst Grondgebiedszaken.

Bedrag

Een princiepsaanvraag is gratis in Brecht.