Overheid en private archieven

Archieven handelen over wat mensen en organisaties in het verleden deden. Zij vormen informatie uit eerste hand en registreren de actie op het moment zelf vanuit een bepaald doel. Vaak ligt de bewijskracht aan de basis van de archieven. Archieven bevestigen van personen en organisaties hun afspraken, bezittingen, rechten (vergunningen, gelden waar ze recht op hebben), aanwezigheid bij evenementen,…

Andere archieven hebben meer een informatief karakter en hopen de ontvangers in te lichten van een gebeurtenis, geplande handelingen,…

Vaak zijn ze erg ruw en zakelijk. Het is door verschillende stukken te combineren, zaken te tellen en analyseren dat men tot verhalen over het verleden komt.

Het merendeel dat we in Brecht bewaren omvat overheidsarchief afkomstig van de gemeente en het OCMW van Brecht en haar rechtsvoorgangers waaronder ook Sint-Job-in-‘t-Goor, Sint-Lenaarts. Daarnaast zijn er ook de stukken van de verschillende adviesraden en een klein deel is afkomstig van verenigingen en families.

De stukken ter raadpleging worden beschreven in de archiefinventarissen.

Het volstaat om bij het aanvragen van documenten/dossiers (Archief ID + Bestandsindentificatienr.) te vermelden in je aanvraag via mail en kort het onderwerp van je onderzoek.

Overzicht van de inventarissen

Overheidsarchieven

Private archieven