Beheersorgaan Kempuseum

Omschrijving

Het beheersorgaan adviseert het gemeentebestuur over alle aspecten van het beheer van het Kempuseum. Daarnaast heeft ze beslissingsbevoegdheid over de eigen interne werking die kadert binnen de lijnen van het museumbeleid. De input van de leden van het beheersorgaan is zeer belangrijk om van het museum een moderne instelling te maken met een actuele werking en aanbod.

Reglementen van het beheersorgaan van het Kempuseum

Organiek reglement

Samenstelling

Het beheersorgaan van het Kempuseum bestaat uit minimum vier vertegenwoordigers uit de lokale erfgoedgemeenschap en vertegenwoordigers van politieke fracties. Onder haar leden worden een voorzitter en een ondervoorzitter gekozen. De erfgoedconsulente en de schepen van erfgoed nemen ook deel aan de vergaderingen, maar zijn niet stemgerechtigd.

Lid worden?

Geïnteresseerden die willen deelnemen aan dit beheersorgaan, nemen hiervoor contact op met de erfgoedconsulente
Kandidaten uit het politieke veld, stellen hun kandidatuur in samenspraak met hun partij.

Vergaderingen

Het beheersorgaan van het Kempuseum komt minimaal drie keer per jaar samen.
De vergaderingen gaan steeds door in het Kempuseum van Brecht.

Verslagen

12 december 2016

13 maart 2017