Beleidsnota 2019-2024

De gemeenteraad nam op 12 december 2019 akte van de beleidsnota voor de volgende bestuursperiode 2019-2024. De beleidsnota vormt de basis voor het beleid van onze gemeente voor de komende zes jaar.