Openbaar onderzoek Jozef Hofmans

BEKENDMAKING MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG KLASSE 1

 

Hofmans Jozef, Westmallebaan 37 te 2960 Brecht  heeft een aanvraag ingediend om in de Westmallebaan 37 in Brecht (kadastraal bekend als (afd. 2) sectie K nr. 316 A, sectie K nr. 330 C, sectie K nr. 330 D, sectie K nr. 332 B) een inrichting te exploiteren met als voorwerp: gemengd veebedrijf, een verandering door de uitbreiding van een inrichting door stalplaatsen voor runderen en leghennen, voertuigenstalplaatsen en diversen en door de toevoeging aan een inrichting door bijkomend perceel 2K316A + het hernieuwen van een vergunning voor een bestaande inrichting

toepasselijke rubrieken -9.5.c.2: stallen met plaatsen voor 31.000 leghennen en 225 runderen, waarvan 110 melkkoeien, 43 runderen < 1 jaar, 50 runderen van 1-2 jaar en 22 andere runderen (uitbreiding met plaatsen voor 26.000 leghennen en 44 runderen)

-12.2.1: een transformator met een individueel nominaal vermogen van 160 kVA

-15.1.1: stallen van 25 voertuigen (uitbreiding met 13 voertuigen)

-16.3.1.1: een koelgroep met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 8 kW (uitbreiding met 2 kW)

-17.3.9.1: de opslag van 2.500 liter mazout in een bovengrondse tank

-17.3.9.1: een verdeelslang horend bij de mazouttank van 2.500 liter

-28.2.c.1: de opslag van 2.366 m3 mest (256 m3 vaste mest en 2.110 m3 mengmest)

-31.1.1.b: een noodstroomgenerator met een nominaal vermogen van 42,5 kW (= vermogen teruggebracht tot 50% wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking) (uitbreiding)

-45.4.e.1: de opslag van 31 ton dierlijke producten (15 ton melk en 16 ton eieren) (uitbreiding met de opslag van 6 ton melk en 12 ton eieren)

-45.14.3: de osplag van 1.660 m3 groenvoeder

-53.8.2: het winnen van grondwater uit 2 putten op een diepte van 128 meter met een gezamenlijk opgepompt debiet van 25 m3/dag en 8.800 m3/jaar (uitbreiding met 11m3/dag en 3.900 m3/jaar) waarvan:

- put 1: 15m3/dag en 5.200 m3/jaar (uitbreiding met 1m3/dag en 300 m3/jaar);

- put 2: 10 m3/dag en 3.600 m3/jaar (uitbreiding)

U kan de vergunningsaanvraag komen inkijken op de Dienst Grondgebiedszaken, Gemeentepark 1 te 2960 Brecht vanaf 29 maart 2014 tot 28 april 2014 en dit alle werkdagen van 9u tot 12u en maandagavond van 18u tot 20u.  Tijdens die periode kunnen bezwaren of opmerkingen worden ingediend, uiterlijk tot sluitingsdatum 11uur.  Er wordt geen informatievergadering georganiseerd.

De burgemeester,

Luc Aerts.

(dossier M2014-27 MLAV1-2014-0057/HS/mben)


indienen bezwaarschrift