Op zoek naar tips en maatregelen hoge energieprijzen?

Infomoment met tips besparing energie

In de eerste plaats is minder verbruiken de boodschap. Daarom organiseert onze gemeente in samenwerking met Fluvius een infomoment ‘Snelle Energiebesparing’. In anderhalf uur geeft een energiespecialist jou praktische info en een hele reeks verrassende energietips over het energieverbruik van huishoudtoestellen, verwarming, verlichting en de digitale meter. Zo kan je nadien meteen vlotjes aan de slag. Zodra de data bekend zijn, communiceren wij deze.

Ook de overheid nam al enkele maatregelen

 1. Sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas
  De personen die een bepaalde uitkering of tegemoetkoming krijgen, in sociale huisvesting wonen of recht hebben op de zogenoemde verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds kunnen recht hebben op sociaal tarief. Dit laatste kan je controleren op je kleefzegel; het nummer onderaan eindigt steeds op 1. Ongeveer de helft van de mensen die recht hebben op zo’n verhoogde tegemoetkoming, maakt geen gebruik van dat recht en lopen dus ook het lagere, sociaal energietarief mis. Daarom raden we aan om dit te controleren. Op de website https://www.vlaanderen.be/verhoogde-tegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen kun je de voorwaarden nagaan of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming of je kan dit laten nagaan bij je ziekenfonds. 
   
 2. Federaal sociaal tarief
  Op https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief-voor-energie/heeft-u-recht-op-het-sociaal kan je eenvoudig kijken of je aanspraak kan maken op sociaal tarief. Opgelet: dit resultaat is niet bindend. Het is louter richtinggevend. In uitzonderlijke gevallen kan het toch gebeuren dat het resultaat niet helemaal overeenstemt met jouw persoonlijke situatie. We raden je daarom nog steeds aan in twijfelgevallen contact op te nemen met het Contact Center op het gratis nummer 0800 120 33.
   
 3. Stookoliecheque
  Verwarm je met stookolie of propaangas in bulk? Vergeet dan niet de toelage van 225 euro voor 31 december 2022 aan te vragen. Iedereen die zich op deze wijze verwarmt, kan éénmalig dit bedrag ontvangen. Dit doe je door een formulier in te vullen (digitaal of op papier) dat je terugvindt via https://chequemazout.economie.fgov.be/nl/login.
   
 4. Het Sociaal Verwarmingsfonds
  Ook het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt een toelage op energie, maar specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die zich in een financieel kwetsbare situatie bevinden. Deze toelagen zijn verhoogd. Het fonds ontwikkelde een handige tool ‘Vraag het aan Mina’. De digitale assistente Mina helpt jou op weg om de juiste steunmaatregelen terug te vinden.
  https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/vraag-het-aan-mina

INFO 
Heb je hulp nodig bij het invullen van documenten na het raadplegen van de bovenvermelde websites? Neem gerust contact op met het OCMW op 03 203 21 50.