Ontwikkelingssamenwerking: aanvragen gemeentelijke toelage

Gemeentelijke toelage ontwikkelingssamenwerking
Toelage voor:
Aanvrager
Organisatie
Titel
Periode van verblijf
Situering van het project
Streek en de bevolkingsgroep
Beschrijving en verantwoording van het project

Hier vind je de toekenningsvoorwaarden.

Kostenraming
Financieel
Foto's
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, ppt, pptx.

Dit aanvraagformulier dient voor 1 oktober bezorgd te worden aan de dienst welzijn.