Omgevingsvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen of vegetaties

Product type
Toelating
Doelgroep
Burger Onderneming Organisatie
Thema
Milieu en Energie
Keywords
KLE bermen bomenrij bomenrijen haag hagen heggen hoogstamboomgaarden houtkanten houtwallen klein landschapselement natuurvergunning natuurvergunningsplicht rij bomen waterlopen wegen wijzigen houtachtige beplantingen wijzigen vegetatie