Welzijnscampus Sint-Maria

Gasthuisstraat 11, 03 330 11 40 of onthaal@welzijnscampusbrecht.be

Onder welzijnscampus Sint-Maria valt het woonzorgcentrum Sint-Maria. 

Referenties