Gemeente ondersteunt verenigingen en burgers met verdeling Corona-noodfonds

Om het verenigingsleven te ondersteunen besliste de Vlaamse overheid eind juni om een noodfonds van ruim 87 miljoen euro ter beschikking te stellen van de lokale besturen. Van dit fonds kwam er in totaal 272.261,10 euro aan de gemeente Brecht toe. Na een bevraging bij de verenigingen en na raadpleging van de adviesraden werd er door het gemeentebestuur gewerkt aan een uitgebalanceerd pakket aan ondersteuningsmaatregelen dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd.

Diverse ondersteuningsvormen

De verenigingen kunnen alvast rekenen op een bonus van 50% op hun werkingssubsidies en maken daarnaast aanspraak op de terugbetaling van kosten die ze vanwege de Coronamaatregelen hebben moeten maken. De gemeente komt eveneens ook tussen in de huurkosten van lokalen en de niet-recupereerbare kosten van evenementen die geannuleerd moesten worden als gevolg van de coronamaategelen.

Naast de voorziene financiële ondersteuning wordt er ook materiaal aangekocht voor de uitleendienst waarmee de verenigingen hun activiteiten coronaproof kunnen laten doorgaan. Daarbovenop worden er ook coronasignalisatiepakketten voorzien voor verenigingen die geen gebruik maken van gemeentelijke infrastructuur. Inhoudelijke ondersteuning wordt aangeboden in de vorm van workshops en infosessies over onder meer ledenwerving en fondswerving. Het noodfonds voorziet ook extra budget voor personen in armoede en bijzondere doelgroepen. Zo kan elk dossier van 2020 nog uitbetaald worden.

Meer gedetailleerde info over het toelagereglement voor verenigingen vind je op deze pagina.

Terugbetaling inschrijvingsgeld

De Covid-19 gezondheidsenquête van Sciensano heeft duidelijk gemaakt dat de algemene geestelijke gezondheid en het mentaal welbevinden van mensen in het gedrang komt tijdens de pandemie. Het welbevinden van jongeren vraagt onder meer voor extra aandacht. Alle Brechtse kinderen en jongeren geboren in 2002 of later kunnen daarom rekenen op een tegemoetkoming van €25 op het inschrijvingsgeld dat ze betalen bij een Brechtse vereniging. Zo worden jongeren gestimuleerd om actief te blijven in het lokale verenigingsleven en krijgen de verenigingen nog een extra duwtje in de rug.

Meer gedetailleerde info over de terugbetaling vind je op deze pagina. 

Hoopvol naar 2021

Met de verdeling van het noodfonds tracht de gemeente op een gerichte manier in te spelen op de uiteenlopende noden en verwachten van de verenigingen. Sinds de invoering van de eerste coronamaatregelen in maart 2020 doen zij namelijk hun uiterste best om de werking voor hun vele leden toch te kunnen garanderen onder moeilijke en vaak veranderende omstandigheden. Dit ondersteuningspakket draagt er dan ook hopelijk toe bij dat de vele vrijwilligers en leden in 2021 met volle moed aan de slag kunnen gaan bij hun vereniging.

Afbeeldingen