contact tracing formulier horeca

De gouverneur besliste om de registratieplicht voor de horecazaken in de provincie Antwerpen uit te breiden om een zo volledig mogelijk overzicht te behouden van de klanten die de horeca-uitbating hebben bezocht
met het doel een adequate contacttracing mogelijk te maken. Er moet dagelijks een dagoverzicht opgemaakt te worden waarbij elke klant onmiddellijk moet geregistreerd worden met

  • ​naam
  • voornaam
  • adres,
  • telefoonnummer of e-mailadres
  • het tafelnummer of de plaats (bv.terras)
  •  het uur van aankomst
  • het uur van vertrek.
  • De naam van de horecazaak moet duidelijk op dit dagoverzichtvermeld worden.

De horecaondernemers mogen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening.
Deze registraties moeten:
● steeds actueel zijn;
● vier weken worden bijgehouden; en
● op eerste verzoek worden overhandigd aan de daartoe bevoegde diensten.
Om de registratie in uw zaak te vergemakkelijken werd het reeds beschikbare modelformulier voor u aangepast. (zie hieronder)