Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. Om een ruimtelijk uitvoeringsplan te bespreken maak je hiervoor een afspraak bij de dienst omgeving (via de knop rechts).

RUPs zijn gedetailleerder en kunnen de bestemming van gebieden veranderen. RUPs leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden

RUPs bestaan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Hier vind je een overzicht van de gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen in Brecht:

RUP Brecht Centrum (kern van Brecht)

Opgelet: het RUP Brecht Centrum werd in 2016 deels herzien door het RUP Nollekens. Verder naar beneden op deze pagina vind je het RUP Nollekens terug.

RUP De Merel (recreatiedomein De Merel - tussen Schotensteenweg en kanaal)

RUP De Ring (bedrijventerrein De Ring in Brecht)

RUP Dorpsassen Sint-Job - herziening (hoofdassen Sint-Job en omliggende straten)

Het RUP Dorpsassen werd in 2012 goedgekeurd en in 2015 herzien. Hier vind je de meest recente plannen en voorschriften:

RUP Hogebaan (hoek Hogebaan-Kapelweg-Toekomstlaan)

RUP Leeuwerik (Sint-Job) en Kapelakker (Sint-Lenaarts)

RUP Lochtenbergplein (zone tussen Eikenlei en kanaal)

RUP Nollekens (gedeeltelijke herziening van het RUP Brecht Centrum)

Het RUP Nollekens is een deelse herziening van het RUP Brecht Centrum. Volgende zaken zijn herzien in december 2016:

  • enkele algemene voorschriften
  • de voorschriften voor de speelzone en omgeving achter de Sint-Michielskerk
  • de voorschriften voor de omgeving van de pastorie
  • de voorschriften voor een zone op de hoek Lessiusstraat-Schoolstraat
  • de voorschriften met betrekking tot bijgebouwen en de niet-bebouwde ruimte in de meeste zones
  • de voorschriften voor projectzone D (ten westen van het Frans Oomspad)

Hier vind je de plannen en voorschriften van het RUP Nollekens:

RUP Pothoek (Sint-Lenaarts)

RUP Rioolwaterzuiveringsinstallatie (Molenstraat Brecht)

RUP Recreatie en openbaar nut Sint-Lenaarts

RUP Vaartdijk

RUP RWZI (Sint-Job-in-'t-Goor)

RUP Lange Pad 

Dit RUP is lopende.

RUP waardevolle domeinen

RUP Woonparken

Op 30 juni 2022 organiseerde de gemeente Brecht een infomarkt over het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonparken, dat momenteel in opmaak is. Doel van het RUP is om het groene karakter in de wijk te herstellen. Alle eigenaars van een perceel in woonpark ontvingen een persoonlijke uitnodiging van de gemeente. Zo'n 200-tal geïnteresseerden bezocht op 30 juni de infomarkt.

De panelen die we toonden op de infomarkt kan je hieronder terugvinden. Heb je nog vragen of bemerkingen over het RUP, dan kan je steeds terecht bij de gemeente Brecht, dienst ruimtelijke ontwikkeling (ben.debruyn@brecht.be – 03 203 21 22)