Woonzorgcentrum is op zoek naar onderhoudsmedewerker

Woonzorgcentrum Sint-Maria (onderdeel van de welzijnscampus) is op zoek naar 1 contractueel onderhoudsmedewerker WZC (E1-3) – 19/38u (met aanleg van een werfreserve van één jaar):

  • door het onderhoud van het woon- en zorgcentrum, de dienstencentra en de serviceflats mee instaan voor een hygiënische en gezellige omgeving voor alle cliënten.
  • je beschikt over een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, oog voor veiligheid en je kan goed zelfstandig werken.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden lees je onderaan.

Praktisch

De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een motivatiebrief - toekomen bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 7 september 2018 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail naar onthaal@welzijnscampusbrecht.be ).

Indien er zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden. Een schriftelijke preselectieve proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten beschikken over elementaire kennis en vaardigheden om deze functie uit te oefenen.

Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze vastgesteld voor de verdere selectieprocedure

Afbeeldingen