Waterzuiveringsinstallatie in Sint-Job-in-'t-Goor: raadpleging en participatiemoment

Aquafin bouwt in Vlaanderen collectoren en zuiveringsinstallaties om ons huishoudelijk afvalwater te zuiveren. Het afvalwater van Sint-Job-in-‘t-Goor wordt momenteel doorgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Schilde, maar deze installatie is overbelast. Om die overbelasting aan te pakken, wordt de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie aan de Kattenhoflaan gepland. Hiervoor is de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) noodzakelijk. De huidige bestemming van de locatie aan de Kattenhoflaan is ‘zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut’ en meer specifiek ‘zone voor wachtbekken’. Het doel van dit nieuwe RUP is de huidige bestemming verder te verfijnen naar ‘zone voor zuiveringsinfrastructuur’.

Inzage en participatiemoment

De eerste fase van het RUP is de inzage van de proces- en startnota. Je kan deze nota’s inzien van 13 januari tot en met 12 maart 2020 in het gemeentehuis (dienst ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) of op https://www.brecht.be/verslagen/terinzagelegging-startnota-ruimtelijk-ui... Je bent bovendien welkom op het participatiemoment op donderdag 23 januari 2020 in De Lindeboom (Kerklei 18a, Sint-Job-in-‘t-Goor), doorlopend tussen 19.00 en 21.00 uur. Opmerkingen, suggesties en vragen kan je doorgeven op het participatiemoment of kan je tijdens de inzageperiode per aangetekende brief of afgifte tegen ontvangstbewijs richten aan het gemeentebestuur van Brecht. 

Afbeeldingen