Vervanging brug 10 en werken aan nutsleidingen en fietspaden Vaartstraat

Begin augustus start waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv met de vervanging van ophaalbrug 10 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht. De huidige brug verdwijnt en maakt plaats voor een gloednieuwe ophaalbrug. Tijdens de werken is de brug minstens vijf maanden buiten gebruik en is de Vaartstraat bijgevolg onderbroken voor het verkeer. Nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa en wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maken van de gelegenheid gebruik om werken uit te voeren aan de nutsleidingen en de fietspaden van de Vaartstraat tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat en het kanaal. De verschillende werken worden op elkaar afgestemd om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De nutswerken beginnen reeds vanaf maandag 4 juni.  

Nieuwe ophaalbrug over kanaal
Deze zomer start De Vlaamse Waterweg nv met de vervanging van ophaalbrug 10 over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Brecht. De huidige, verouderde brug dateert van eind jaren ’40 en maakt plaats voor een compleet nieuwe ophaalbrug met meer comfort voor het verkeer dat er over rijdt. Het principe van beurtelings passeren voor het gemotoriseerd verkeer blijft behouden, maar voetgangers en fietsers zullen op de toekomstige brug over eigen ruimte beschikken. 

Nieuwe fietspaden en nutsleidingen in Vaartstraat
Tijdens de werken aan de brug zal de Vaartstraat minstens vijf maanden onderbroken zijn voor het verkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens deze periode de fietspaden van de Vaartstraat vernieuwen tussen het kruispunt met de Gasthuisstraat (N115) en de brug over het kanaal. Langs beide kanten worden de huidige fietspaden in klinkers opgebroken en vervangen door fietspaden in asfalt. Dat zal het rijcomfort voor fietsers gevoelig verbeteren.

Nutswerken
Voor de werken aan de fietspaden kunnen beginnen, zullen nutsmaatschappijen Eandis en Pidpa oude leidingen onder de fietspaden verwijderen en nieuwe leidingen plaatsen. De nutswerken situeren zich tussen het kruispunt van de Vaartstraat met het Duivelstraatje en de brug langs de oneven zijde. Net voor de brug (komende van Brecht centrum) zal Pidpa langs beide kanten van de Vaartstraat ook boringen uitvoeren. 

Algemene planning en verkeershinder

  • Maandag 4 juni: start van de nutswerken. Deze zullen drie maanden duren. Ter hoogte van de werfzone, tussen het Duivelstraatje en de brug, is de rijstrook richting Klein-Veerle afgesloten. Het verkeer in de Vaartstraat kan er beurtelings passeren met behulp van tijdelijke verkeerslichten.
  • Begin augustus: start werken aan de brug over het kanaal. Verkeer blijft dan nog even mogelijk. Vanaf 27 augustus (volgens de huidige planning) wordt de Vaartstraat volledig onderbroken. Doorgaand verkeer moet vanaf dan gedurende ongeveer 5 maanden omrijden via Groot Veerle, Mallebaan (N153) en Heiken/Lessiusstraat (N115).
  • Begin oktober: start vernieuwing fietspaden. Deze werken moeten tegen eind november klaar zijn. Eén rijstrook wordt ingenomen. Lokaal verkeer behoudt doorgang.

Meer informatie
De verschillende werken worden maximaal op elkaar afgestemd om de hinder zo klein mogelijk te houden. Ruim voor de start van de werken aan de brug en aan de fietspaden zullen de betrokken partners nog communiceren over de precieze timing, fasering en hinder. Omwonenden zullen per brief ingelicht worden over de lokale bereikbaarheid tijdens de verschillende werken.

www.vlaamsewaterweg.be/werken en http://wegenenverkeer.be/brecht

Afbeeldingen