Verbod voor kampvuren en rook- en vuurverbod in natuurgebieden

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft afgelopen zondag de brandwaarschuwingsindex voor het volledige grondgebied van de provincie Antwerpen opgetrokken naar code rood. Op dit moment is het einde van deze warme en droge periode nog niet in zicht. Daarom heeft de gouverneur van de Provincie Antwerpen beslist om een politiebesluit uit te vaardigen dat kampvuren verbiedt op het volledige grondgebied én roken en vuur maken in natuurgebieden is verboden. Dat besluit is met onmiddellijke ingang van kracht tot we laten weten dat het niet meer zo is.

Meer informatie over de risico's verbonden aan natuurbranden vind je op https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden.

Afbeeldingen