Uitbating (cafetaria) OC ’t Centrum

De bouwwerken aan het gloednieuw ontmoetingscentrum ’t Centrum in Sint-Lenaarts zijn afgerond en de bibliotheek verhuisde in juni naar het gebouw. De gemeente Brecht is nu op zoek naar een uitbater. In afwachting van de afronding van de zoektocht naar een definitieve en langdurige uitbater voor het ontmoetingscentrum (zie tweede oproep onderaan), zijn we eerst op zoek naar een gemotiveerde tijdelijke pop-up-uitbater voor de horecazaak in het ontmoetingscentrum (zie eerste oproep onderaan).
 

Tijdelijke POP-UP-uitbater horecazaak OC ’t Centrum gezocht 

Het nagelnieuwe ontmoetingscentrum in het centrum van Sint-Lenaarts herbergt naast een horecazaak op het gelijkvloers ook de nieuwe bibliotheek en een moderne theater/concertzaal. Omwille van de opening van de bibliotheek in juni 2019 en het komende cultuurseizoen dat van start zal gaan in september 2019, wenst de gemeente dan ook op korte termijn de horecazaak op het gelijkvloers te openen met een pop-up-uitbater.

Ook de activiteiten van de Sint-Lenaartse verenigingen kunnen in september starten in het ontmoetingscentrum. In afwachting van de aanstelling van de definitieve en langdurige uitbater, is privé verhuur van zalen nog niet mogelijk dit jaar.

Pop-up?
De gemeente Brecht is op zoek naar een gemotiveerde tijdelijke uitbater voor de horecazaak van het gloednieuwe ontmoetingscentrum. In afwachting van de gunning van een langdurige concessie van de zaak (oproep onderaan), wil de gemeente een kortlopende pop-up concessie verlenen aan een uitbater. De gemeente lanceerde vorig jaar al een oproep tot kandidaten, maar er waren toen nog teveel onduidelijkheden voor definitieve toewijzing aan een uitbater. Vandaar dat er tijdelijk een pop-up wordt gestart.

Interesse?
Dien jouw voorstel in en ding zo mee om de cafetaria van het ontmoetingscentrum op gemotiveerde wijze uit te baten. Aan de geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om de volgende documenten aan te leveren:

  • een beknopte motiveringsnota;
  • een plan van aanpak voor de opstart en de uitbating;
  • een voorstel van concessievergoeding;
  • een voorstel van tijdelijke inrichting.

Voorstellen worden beoordeeld op hun aantrekkelijkheid, volledigheid, transparantie en motivering. Dien jouw voorstel ten laatste in op woensdag 3 juli 2019 tot 10.00 uur per mail aan tinne.rombouts@brecht.be. Voor meer info over de voorwaarden van de uitbating en voor vragen kan je ook terecht op dat mailadres.
 

Langdurige definitieve uitbater OC ’t Centrum gezocht

De gemeenteraad keurde op 13 juni 2019 de procedure voor de zoektocht naar een definitieve uitbater voor OC ’t Centrum goed. Het is de bedoeling dat het ontmoetingscentrum in het hart van Sint-Lenaarts een synergie creëert tussen de reeds voorziene functies in de dorpskern (scholen, lokale handelaars…) en het nieuwe multifunctionele programma (theater, bib, ontmoeten, ontspanning…).

ONTMOETEN in OC ‘t Centrum
Het complex van het ontmoetingscentrum is opgevat als langwerpig middelhoog gebouw in witte bepleistering met houten gevelafwerking, waarin voorzien is op het gelijkvloers een gezellige cafetaria, een volledig ingerichte keuken, een ruime foyer en de podiumzaal. Op de eerste verdieping vooraan vind je de nieuwe bib met 3 extra vergaderruimtes.

Het ontmoetingscentrum biedt de uitgelezen kans om mensen met diverse behoeftes en van verschillende leeftijden bij elkaar te brengen. Het ontmoetingscentrum vormt zo de samensmelting van een hele reeks functies, die al dan niet gelijktijdig kunnen plaatsvinden. Dit concept haalt maximaal profijt uit de rijkdom van de kruisbestuivingen: van workshops tot een voordracht of theater, receptie tot feest, van yogales, spelletje biljart of petanque tot een rustmoment in de bib of op het zonneterras na een repetitie, wandeling of fietstocht. In OC ‘t Centrum komen verschillende werelden samen.

Binnen- en buitenruimte kunnen worden gecombineerd voor allerhande activiteiten (bijvoorbeeld Kerstmarkt, dorpsfeest…). Het café heeft zijn eigen buitenruimte, de foyer kan als zaal rechtstreeks gelinkt worden aan de buitenruimte in de zijstrook, de zaal kan volledig worden opengezet, zodat ze één geheel vormt met een mogelijk vrij te maken parking.

In dialoog met kandidaat-uitbaters
In deze procedure ligt de nadruk op de dialoog met geïnteresseerde kandidaten. De gemeente vreest immers dat er anders bepaalde zaken over het hoofd gezien worden en de uitbating niet standvastig zal zijn. Het komt erop neer dat de gemeente op zoek gaat naar een aantal geïnteresseerde kandidaten en enkel met die kandidaten in dialoog zal treden. Op basis van die dialoog, waarin de kandidaten problemen of uitdagingen kunnen aanbrengen, zal een toekomstig ‘contract’ opgemaakt worden. De gemeente Brecht wenst zo tegen eind december 2019 tot een bestendige uitbating te komen die vele jaren kan duren. De periode tussen de zomer en de start van de definitieve uitbater vullen we op met een pop-up-uitbater voor de horecazaak in het ontmoetingscentrum.

Infosessie kandidaat-uitbaters
Tijdens een infosessie op 5 augustus 2019 tussen 18.00 en 20.00 uur in gc Jan vander Noot (Mudaeusstraat 9) krijg je meer informatie over deze procedure. Je bent van harte welkom als je interesse hebt in de toekomstige uitbating!

Interesse?
Dien jouw voorstel voor de uitbating van het ontmoetingscentrum ten laatste in op maandag 9 september 2019 tot 10.00 uur. 

Info: gemeente Brecht, Tinne Rombouts, tinne.rombouts@brecht.be of 03 660 25 50

Afbeeldingen