Sociale medische en pedagogische toelage 2020

Gemeente Brecht voorziet jaarlijks een toelage van 210 euro voor volwassenen (medische) en kinderen (pedagogische) met een handicap.

Sociale medische toelage

Je hebt recht op deze toelage als je minstens 21 jaar bent, woonachtig in Brecht en één van onderstaande tegemoetkomingen kan bewijzen aan de hand van een betaalbewijs (situatie op 1 januari 2020):

  • recht hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming (IVT of IT) van het FOD;
  • recht hebben op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger tegemoetkoming hulp aan bejaarden – THAB) van de Vlaamse Sociale Bescherming (minstens 7 punten voor de vermindering van zelfredzaamheid);
  • minstens 66 % werkongeschikt verklaard zijn en van een uitkering genieten in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en dit gedurende minstens sinds 1 jaar;
  • minstens 66 % werkongeschikt verklaard zijn en van een uitkering genieten in het kader van de wetgeving op het fonds van arbeidsongevallen of het fonds van beroepsziekten.

Voor alle bovenstaande tegemoetkomingen moet er een betaalbewijs voorgelegd worden van 2020.
 

Pedagogische toelage

Deze toelage voor kinderen wordt verleend aan de ouder(s) of voogd die instaan voor de verzorging en de opvoeding van het kind. Het kind moet jonger zijn als 21 jaar en in Brecht wonen. Als bewijs wordt een kopie van de beslissing van het kinderbijslagfonds (groeipakket) of de FOD Sociale Zekerheid gevraagd.

Ben je sinds 1 januari 2020 op pensioen en ontvang je geen invaliditeitsuitkering meer? Dan vervalt ook je recht op de medische toelage.

De toelage kan aangevraagd worden tot 15 juni 2020 en wordt uitbetaald in juli. Je kan de toelage ook nog aanvragen tot 1 december 2020 (uitbetaling in januari 2021). Het aanvraagformulier vind je op de website van Brecht (www.brecht.be > leven > personen met een beperking).

CORONA: we vragen om de toelage digitaal te bezorgen of te deponeren in de brievenbus van de welzijnscampus in Brecht of het administratief centrum in Sint-Job-In-‘t-Goor.

Personen met een attest van handicap (+ 21 jaar) van onbepaalde duur moeten in 2020 geen aanvraag indienen. Aan de hand van de uitbetalingen van 2019, zullen zij automatisch de toelage ontvangen in juli. Ontving je de toelage nog niet eerder (je bent bijvoorbeeld nieuw in onze gemeente), en bezit je een attest van onbepaalde duur, informeer je dan bij de welzijnscampus.

INFO: dienst welzijn, welzijnscampus Sociaal Huis, Gasthuisstraat 11, Brecht of kris.vandijck@brecht.be

Afbeeldingen