Plaag processierupsen

Er woedt al enkele weken een heuse plaag van processierupsen, ook in onze gemeente. Hoewel onze technische dienst alle bomen waar vorig jaar meldingen waren van de rupsen dit voorjaar preventief heeft behandeld, verspreidt de rups zich snel.

De bestrijding van de rupsen is volop aan de gang, in onze gemeente wordt die uitbesteed. De gemeente bezorgt de verdelgfirma een te behandelen lijst. Ze doen hun uiterste best om dagelijks zoveel mogelijk nesten op openbaar domein uit te branden.

Melden

Merk jij een nest op op openbaar domein, langs een gewestweg of langs het jaagpad? Geef dit dan door aan:

Heb jij op je privéterrein een nest? Contacteer dan zelf een bestrijdingsfirma en probeer de nest niet zelf te verwijderen.

Gelukkig start de verpopping van de rupsen eind juni, begin juli. De brandharen verdwijnen en de rupsen worden vlinders. De hinder zal dan dus stilaan afnemen.

Gezondheid

De kleine brandharen van de eikenprocessierups kunnen je huid irriteren. Wanneer de wind de haartjes meevoert, kun je ook last krijgen van irritatie van ogen en luchtwegen. De klachten kunnen een tot twee weken aanhouden, maar verdwijnen meestal vanzelf.

  • Bij lichte symptomen: geen behandeling nodig
  • Bij hevige jeuk: raadpleeg je apotheker voor bijvoorbeeld anti-jeukmiddelen
  • Bij ernstige klachten zoals ademhalingsmoeilijkheden: raadpleeg je huisarts

Info: www.eikenprocessierups.be. 

Afbeeldingen