Parking station Noorderkempen wordt betalend

De gemeente is al langere tijd vragende partij om de parking aan station Noorderkempen uit te breiden. Omdat we ook in dit dossier de mening van de inwoners wilden meenemen in ons advies aan NMBS, organiseerden we tussen juni en oktober 2019 een digitale bevraging over het gebruik van de parking.

We willen de bijna 1.300 reizigers bedanken die de tijd namen om deze enquête in te vullen en ons zo waardevolle info te bezorgen! Iets meer dan de helft bevragingen werd ingevuld door Brechtse inwoners. De overige gegevens zijn van treingebruikers uit voornamelijk onze buurgemeenten. Uit die bevraging bleek dat de parking voor het merendeel gebruikt wordt door reizigers (en dus niet door carpoolers). De resultaten bevestigden nogmaals dat de parking te klein is en dat het betalend maken van parkeren ervoor zal zorgen dat heel wat reizigers weer de auto in stappen. Alle opmerkingen uit de enquête zoals kritiek over de beperkte in- en uitrit, de kiss and ride, het beperkt gebruik van het sanitair, de te kleine fietsparking en de moeilijke uitstroom van de parking werden op tafel gelegd bij NMBS. De gemeente zelf bekijkt welke fietsveilige route(s) er vanuit Brecht-centrum kunnen worden voorzien.

Op een overleg tussen de gemeente en NMBS kreeg de gemeente echter te horen dat NMBS besliste het gebruik van de parking toch betalend te maken. De resultaten van onze bevraging daarover werden dus genegeerd. Het gemeentebestuur is niet akkoord met de beslissing van NMBS en is ervan overtuigd dat ook na het betalend maken, de parking nog te klein zal zijn. We betreuren de beslissing en zullen ervoor blijven ijveren om de parking uit te breiden. We begrijpen niet dat de parking betalend wordt en dat de reiziger daarvoor geen verbeterde dienstverlening in de plaats krijgt. We zijn nu genoodzaakt om ons parkeerbeleid in de omgeving van het station te herbekijken om zo overlast in de buurt te vermijden.

Afbeeldingen