Opnieuw ophokplicht voor pluimvee

Afgelopen week werd er opnieuw vogelgriep vastgesteld in ons land. Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) besliste om extra preventieve maatregelen in te voeren. Ben je pluimveehouder, professioneel of particulier, dan moet je verplicht jouw dieren binnenzetten of afschermen.

Wat je moet doen

Alle houders van pluimvee moeten hun dieren ophokken of afschermen (met behulp van netten). Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een aantal kippen houdt voor hun eieren. Op die manier wordt contact vermeden tussen uw dieren en wilde vogels die het virus mogelijk kunnen overdragen. Plaats de voeder- en drinkbak binnen of – als dit niet mogelijk is – scherm dan het buitenhok af met netten, zodat wilde vogels buiten geen graantje komen meepikken.

Wat is het vogelgriepvirus

Aviaire influenza of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Een besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest.

Het vogelgriepvirus is niet schadelijk voor de mens. Vlees en eieren van pluimvee kunnen nog steeds gegeten worden.

Melden

Vind je een zieke of dode vogel, dan kan je altijd bellen naar de vogelgrieplijn van het FAVV. Dit kan gratis via 0800 99 777.

Meer info: https://www.favv-afsca.be/professionelen/publicaties/pers/2021/2021-11-12.asp

Afbeeldingen