Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts zoekt uitbater cafetaria

Momenteel zijn de werken voor de bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Sint-Lenaarts volop aan de gang. Het gemeentebestuur van Brecht gaat nu reeds op zoek naar een nieuwe uitbater. 

De uitbating van de cafetaria kan starten vanaf vermoedelijk 1 mei 2019. De inschrijvingen moeten toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht onder gesloten omslag met op de omslag de vermelding “inschrijving uitbating cafetaria ontmoetingscentrum Sint Lenaarts” en dit uiterlijk op 8 november 2018 om 10.00 uur. 

Raadpleeg de voorwaarden onderaan of haal ze af in het gemeentehuis van Brecht (dienst interne zaken). 

Info: dienst interne zaken, Gemeentepark 1, 03 660 25 50 of info@brecht.be 

Afbeeldingen