Nieuwe vacature: technisch assistent - chauffeur/stratenmaker

Technisch assistent - chauffeur/stratenmaker
contractueel – 38/38u – met aanleg van een werfreserve van één jaar 

Je taak: je staat – samen met je collega’s – in voor het aanleggen/herstellen van wegen, fiets- en voetpaden en het plaatsen/herstellen van riool- en afvoerbuizen. Je wordt ingezet voor het werken met kraan en wegenschaaf.

Je profiel: je bent houder van een getuigschrift/diploma van drie jaar secundair onderwijs (of gelijkwaardig) of houder van een getuigschrift van middenstands- of VDAB-opleiding en je bezit een rijbewijs C. Je beschikt over een brede vakkennis op het gebied van wegenwerken en je kan goed overweg met een wegenschaaf en bandenkraan.

Interesse? De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan. Je schriftelijke kandidatuur moet - samen met een kopie van je getuigschrift/diploma en van het rijbewijs C - toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht en dit uiterlijk op  21 mei 2019 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail naar sollicitaties@brecht.be). Op deze datum lever je het bewijs dat je voldoet aan de voorwaarden, uitgezonderd het uittreksel strafregister dat kan toekomen uiterlijk op 24 mei 2019 om 12.00 uur ’s middags.

Afbeeldingen