Nieuwe vacature: omgevingsambtenaar

Brecht is één van de meest uitgestrekte gemeenten van de provincie Antwerpen. Zij combineert haar uitgesproken groene karakter met een vlotte bereikbaarheid naar zowel Antwerpen, Turnhout als Breda. Brecht is een sterk groeiende gemeente die bijna 30.000 inwoners huist op haar oppervlakte van ruim 90km² met deelgemeenten Sint-Lenaarts en Sint-Job-in’t-Goor.

1 omgevingsambtenaar (A1a-A3a)  – 38/38u (Contractueel  - met aanleg van een werfreserve van één jaar)

Je taak:

 • Je bent als expert omgevingsambtenaar medeverantwoordelijk voor de complexere omgevingsvergunningen. Je bent in staat op basis van de nodige adviezen en eigen visie standpunten en ontwerpbeslissingen voor te leggen aan het college. Je bent een teamspeler en betrekt de rechtstreekse collega’s van de dienst bij dossiers met een structurele impact of dossiers die een precedentswaarde hebben.
 • Je bent in staat oplossingsgericht te denken, waarbij een gezonde pragmatische blik, binnen het wetgevend kader belangrijk is.
 • Je bent, samen met de coördinator ruimtelijke ontwikkeling, mede verantwoordelijk voor de operationele werking van de dienst omgeving. Dit impliceert dat je als ruggensteun fungeert voor de rechtstreekse collega’s in de dagdagelijkse werking. Je helpt collega’s verder bij vragen, kan mogelijkheden aanreiken, of helpt hen bepaalde knopen door te hakken.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Bachelordiploma
 • Basiskennis van ruimtelijke ordening verworven door minimaal 2 jaar aantoonbare relevante
 • beroepservaring inzake stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke planning of milieu
 • Slagen in de selectieprocedure (schriftelijke proef, mondelinge proef, niveauproef)

Ons aanbod:

 • De kans om met je bachelordiploma toch omgevingsambtenaar te worden.
 • Een voltijdse contractuele functie voor onbepaalde duur met glijtijden.
 • Een bruto-aanvangswedde tussen € 3.170 en  €  4.461 per maand afhankelijk van je relevante
 • ervaring,
 • Een gunstige verlofregeling, maaltijdcheques t.w.v. € 8, gratis hospitalisatieverzekering, volledige terugbetaling van openbaar vervoer indien gebruikt voor woon/werkverkeer, fietsvergoeding van € 0.23 per km.
 • Erg vlotte bereikbaarheid (station vlakbij)
 • Mogelijkheid om deels van thuis uit te werken
 • Deel uitmaken van #teambrecht, vaak omschreven als één grote familie.
 • Een management dat je gewoon kan aanspreken met Annemie, Sven, Els, Ben,…
 • Tal van projecten liggen op de afdeling te wachten: opmaak beleidsplan, ontwikkeling stationsomgeving, hoe landbouwareaal verder verfijnen, opmaak bouwcode
 • Een verantwoordelijke die je vrijheid geeft, je inzet op je sterkten en stimuleert dat je in overleg treedt met andere gemeenten.
 • De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan.

Interesse ?

Stuur dan je CV (met duidelijke vermelding van relevante beroepservaring), kopie van je diploma uiterlijk op 16 februari 2021 om 12.00 uur ‘s middags naar sollicitaties@brecht.be of naar  – College van burgemeester en schepenen, Gemeentepark 1, 2960 Brecht. Tevens verwachten we een uittreksel strafregister uiterlijk op 19 februari  om 12.00 uur ’s middags.

Afbeeldingen