Inspraakmoment RUP Lange Pad

De gemeente Brecht wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te maken voor de zone langsheen het Lange pad in Brecht centrum. Het doel van het RUP is een kwaliteitsvolle woonontwikkeling in het binnengebied te faciliteren. Daarnaast wordt de gemeentelijke detailhandelsvisie langsheen de Biest, Gasthuisstraat en Gemeenteplaats verordenend vastgelegd in het RUP.

Inzien nota's RUP

De eerste fase van het RUP is de inzage van de proces- en startnota. Je kan beide nota’s inzien van 17 augustus tot en met 15 oktober 2020 in het gemeentehuis (afdeling ruimtelijke ontwikkeling, Gemeentepark 1, 2960 Brecht) of via de bijlages onderaan op deze webpagina.

Participatiemoment 18/8

Daarnaast wordt er een participatiemoment georganiseerd op 18 augustus 2020 om 19.00 uur. Om het aantal aanwezigen in te kunnen schatten en zo onder meer de veiligheid van iedereen te garanderen vragen we om op voorhand in te schrijven via deze inschrijflink (voor 15 augustus). Meer info hieromtrent kan je in de bijlage ‘aankondiging’ onderaan op deze webpagina vinden.

Afbeeldingen