Geen uitzending van EK-voetbalwedstrijden op openbaar domein - vergunning nodig voor andere uitzendingen

Geen schermen op openbaar domein

In onze gemeente is het niet toegelaten om tijdens de periode van het EK Voetbal (van 11 juni tot en met 11 juli 2021) beeldschermen of aanverwanten die er voor zorgen dat tv-beelden over het EK voetbal worden vertoond, te plaatsen op het openbare domein in Brecht.
 

Vergunning nodig voor andere uitzendingen

Op permanent en tijdelijk vergunde terrassen van de Brechtse horecazaken is het vertonen van tv-beelden over het EK Voetbal, d.w.z. van 11 juni tot en met 11 juli 2021, mogelijk indien aan de volgende basisvoorwaarden wordt voldaan:

 • Het initiatief, om TV-beelden over het EK Voetbal 2021 te vertonen op het terras, wordt vooraf gemeld aan de Brechtse dienst integrale veiligheid, bij voorkeur via evenementen@brecht.be. In deze melding worden volgende gegevens duidelijk genoteerd:
  • De identificatie- en bereikbaarheidsgegevens van de initiatiefnemer, tevens contactpersoon;
  • De naam en locatie van de horecazaak;
  • De locatie van het of de beeldscherm(en) op het terras;
  • De grootte (diagonaal gemeten) van deze beeldschermen;
  • De datum van de aanvraag;
  • De handtekening van de initiatiefnemer.
 • De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken vanaf de openbare weg.
 • Het aantal beeldschermen en de grootte van deze beeldschermen en het geluidsniveau dienen proportioneel te zijn in functie van de grootte en de opstelling van het terras.
 • Er wordt naar gestreefd om de overlast tot het absolute minimum te beperken.
 • De initiatiefnemer voorziet voldoende afvalbakken/zakken en organiseert desgevallend een opruim in de onmiddellijke omgeving van het terras.
 • De uitzending van tv-beelden wordt beperkt tot de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste een ½ uur voor de match en duurt maximaal een ½ uur na de match.
 • Er wordt geen vuurwerk of Bengaals vuur gebruikt.
 • Indien nodig, zal de initiatiefnemer een licentie aanvragen bij de UEFA.

Afbeeldingen