Europese verkiezingen op 26 mei 2019 voor E.U.-burgers

Op zondag 26 mei 2019 vinden in België de verkiezingen plaats van het Europees Parlement, het Federaal Parlement en de gewestelijke parlementen. Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement.

Hiervoor moet je wel een aanvraag indienen bij de gemeente om als kiezer ingeschreven te worden, en dit ten laatste op 28 februari 2019.  Indien je je al hebt ingeschreven bij de vorige Europese verkiezingen in 2009 of 2014 én nog voldoet aan de kiesvoorwaarden, moet je je niet opnieuw inschrijven. Je krijgt dan automatisch een oproepingskaart per post toegestuurd.

Voorwaarden

  • Je bent onderdaan van een EU-lidstaat.
    Dit wil zeggen dat je de nationaliteit hebt van één van de volgende landen: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk of Zweden. Britse onderdanen kunnen zich inschrijven, maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.
  • Je bent op 1 maart 2019 ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Brecht.
  • Je bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezingen (26 mei 2019).
  • Je bent niet geschorst of uitgesloten van het kiesrecht op 26 mei 2019.

Hoe
Als je je wil inschrijven voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019, moet je voor 28 februari 2019 een aanvraag tot inschrijving bezorgen aan de dienst burgerzaken van het gemeentehuis.

Dit kan op één van volgende manieren:

  • Je vult het onderstaande formulier in en geeft een ondertekende versie af op de dienst burgerzaken in het gemeentehuis te Brecht of in het administratief centrum te Sint-Job-in-‘t-Goor.
  • Je scant een ingevulde ondertekende versie van het onderstaande formulier in. Je mailt dit document samen met een kopie van je identiteitsbewijs naar bevolking@brecht.be .
  • Je haalt het formulier op op de dienst burgerzaken in Brecht of in Sint-Job-in-‘t-Goor.

Als je aan de voorwaarden voldoet, word je erkend als kiezer via een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Opgelet
Wie zich laat inschrijven op de kiezerslijst is verplicht om op de dag van de verkiezingen te gaan stemmen.

Meer informatie
De Europese onderdanen vinden alle nodige informatie over de uitoefening van hun stemrecht en over hun recht op verkiesbaarheid in België op de website www.europeanelections.belgium.be of www.verkiezingen.fgov.be.

Dienst burgerzaken 03 660 25 87 of bevolking@brecht.be

Are you a European citizen living in Brecht and you want to vote?
Click here for more information in all European languages.

 

Afbeeldingen