De 'nieuwe blauwe zak' nog niet in Brecht

In de media vernam je begin juni dat een heleboel plastic verpakkingen extra in deze zak zullen mogen worden ingezameld. MAAR, dat geldt nog niet voor gemeenten binnen het IGEAN-werkingsgebied! Sorteer je PMD nog zoals gewoonlijk!

Waarom nog niet bij ons?
De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is. Er werd gekozen voor een gefaseerde invoering, vooral ook omdat de sorteerinstallaties hiervoor moeten worden aangepast.

Wanneer dan wel?
Momenteel hebben we ook nog geen concrete timing voor de invoering van de 'nieuwe blauwe zak' gekregen van Fost Plus. Het is dus ook voor ons nog even afwachten… Je mag er natuurlijk op rekenen dat we je tijdig informeren enerzijds en de nodige communicatie naar de inwoners toe zullen voorzien i.s.m. Fost Plus.  

Info: Dienst duurzaamheid, Karen Adriaenssens, 03 660 25 69 of karen.adriaenssens@brecht.be
 

Afbeeldingen