Coronavirus bij schoolkinderen: mag jouw kind nu naar school of niet?

Vind jij het ook moeilijk om in te schatten wanneer jouw kind naar school mag of niet na klachten of na een contact met een mogelijks besmette persoon? Onderstaande schema's van onze Eerstelijnszone Voorkempen brengen je vragen en antwoorden erg duidelijk in beeld!

Er is een onderscheid gemaakt tussen kleuters en kinderen van het lager en secundair onderwijs

Afbeeldingen