Coronamaatregelen overzicht - update 29/10

Het gaat niet goed met de Brechtse coronacijfers. Vanaf donderdag 29 oktober gelden er binnen Vlaanderen strenge maatregelen. We roepen alle inwoners op om deze goed op te volgen! Lees ze via onderstaande link of bekijk het beknopt overzicht op bijgevoegde afbeelding.

Extra maatregelen in onze gemeente:

 • De gemeente werkt momenteel aan een gemeentelijk reglement met coronamaatregelen voor Brecht, en dit voor een langere termijn. We gaan hiervoor eerst in gesprek met de verenigingen, meer communicatie volgt daarover later. Momenteel volgen we de geldende Vlaamse en federale maatregelen.
 • We riepen vandaag alle verenigingen op om ook hun werking voor -12 jarigen vrijwillig stop te zetten. In onze gemeente stellen we ook daar besmettingen vast.

Het zijn heel wat maatregelen, maar alleen zo kunnen we het virus ook in Brecht verslaan. Zorg voor jezelf, maar zeker ook voor elkaar!

Een overzicht van alle maatregelen, in de afbeelding onderaan lees je een overzicht van de meest recente Vlaamse maatregelen. 

Algemeen

Het blijft verplicht om altijd een mondneusmasker op zak te hebben. Je moet altijd een mondneusmasker dragen op volgende plaatsen (vanaf 12 jaar):

 • binnen een straal van 200 meter van de in- en uitgangen van onderwijsinstellingen;  
 • het openbaar vervoer;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in winkelstraten en druk bezochte plaatsen;
 • op alle markten;
 • in bibliotheken;
 • in gebedshuizen;
 • in publiek toegankelijke delen van openbare gebouwen (dus ook ons administratief centrum);
 • bij contactberoepen;
 • bij begrafenissen, huwelijken, andere erediensten;
 • betogingen;

Er geldt een samenscholingsverbod vanaf vier personen, kinderen onder 12 jaar niet meegerekend. Verder vragen we je om je fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken.

De avondklok tussen middernacht en 5 uur ’s morgens blijft gelden.

Vrije tijd

Alle georganiseerde vrijetijdsactiviteiten boven de leeftijd van 12 jaar worden stopgezet. Jeugd- en sportkampen voor jongeren onder de 12 jaar zijn wel toegelaten, maar overnachting is verboden.

Indoor activiteiten zijn verboden. Dit houdt in dat volgende plaatsen gesloten zijn:

 • zwembaden;
 • binnenspeeltuinen,
 • bowlingzalen;
 • bioscoopzalen;
 • fitnesscentra;
 • wellnesscentra en sauna’s;
 • casino’s en gokkantoren;
 • discotheken.

Alle evenementen (kermissen, rommelmarkten, kerstmarkten, winterdorpen, schaatsbanen, …) worden verboden. Sporthal De Ring sluit de deuren.

Alleen wekelijkse markten mogen doorgaan. Ook de wekelijkse markten in Brecht en Sint-Job-in-'t-Goor blijven doorgaan, uiteraard met de nodige veiligheidsmaatregelen. 

De recyclageparken blijven open.

Cultuur

Alle cultuurhuizen gaan dicht. Zowel de activiteiten van de professionele sector als socio-culturele activiteiten worden stopgezet.

GC Jan vander Noot en OC 't Centrum sluiten hun deuren. Wie de zaal heeft gereserveerd de komende weken, wordt verwittigd. Ook het Kempuseum sluit tijdelijk de deuren.

Jeugd

 • Jeugdactiviteiten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn toegelaten zonder overnachting, met respect voor de geldende afspraken. Hiervoor verwijzen we graag door naar de website van de Ambrassade. De gemeente Brecht roept alle verenigingen echter op om ook hun werking voor kinderen onder de 12 jaar tijdelijk vrijwillig stil te leggen.
 • Jeugdactiviteiten voor +12-jarigen zijn verboden.
 • Onze buitenspeelpleintjes en de twee skateterreinen blijven open, ook voor +12-jarigen. Het samenscholingsverbod moet hierbij gerespecteerd worden. Er zal onmiddellijk worden beboet bij niet-naleving van de maatregelen. 

Sport

 • Alle sportactiviteiten boven 12 jaar zijn verboden, met uitzondering van professionele sporten. Publiek is hierbij niet toegelaten.
 • Niet-professionele sporten buiten kunnen nog doorgaan, zoals fietsen en lopen. Dit mag enkel individueel of met maximaal vier personen, volgens de regels voor samenscholingen.
 • Eén ouder of begeleider mag zijn kind, jonger dan 12 jaar, naar de sportclub brengen en blijven kijken. Hierbij moet altijd een mondneusmasker gedragen worden en houdt u 1,5 meter afstand. Ook de sportverenigingen roept de gemeente Brecht op om hun werking voor kinderen onder de 12 jaar tijdelijk vrijwillig stil te leggen.

Een overzicht van alle maatregelen voor sport lees je op deze pagina van de sportdienst. 

Erediensten, huwelijken en begrafenissen

Erediensten, huwelijken en begrafenissen kunnen uiteraard doorgaan. Je mag met maximaal 40 personen aanwezig zijn. De afstandsregels (1,5 meter) en het dragen van een mondneusmasker is verplicht.

Economie

 • Thuiswerken is en blijft de regel.
 • Alle bedrijven en winkels blijven open. Winkelen is toegelaten met maximaal twee personen of één ouder met minderjarige kinderen.

Onderwijs

 • De herfstvakantie is met twee dagen verlengd (van 2 tot en met 11 november). Vanaf 12 november gaan de scholen weer open.
 • Voor het kleuter- en lager onderwijs verandert er niets.
 • In het middelbaar onderwijs kan de school bepalen om een deel van de lessen in de tweede en derde graad op afstand (online) te geven. Het hoger onderwijs schakelt over naar code rood, wat wil zeggen dat er enkel nog afstandsonderwijs (online) mogelijk is, met uitzondering voor eerstejaarsstudenten. Volg hiervoor de communicatie van de school van uw kind goed op.

Zorg

 • Het bezoek in zorgvoorzieningen (ziekenhuizen, woonzorgcentra, …) wordt beperkt tot één knuffelcontact en één extra contact per 14 dagen. Momenteel wordt er onderzocht of mantelzorgers tijdelijk kunnen inwonen in de woonzorgcentra.
 • De overheid besliste dat alle ziekenhuizen de reguliere, niet-dringende zorg moeten uitstellen. Hierdoor zal een deel van de geplande ingrepen niet kunnen doorgaan. Als jouw ingreep niet kan doorgaan, verwittigt het ziekenhuis je telefonisch. 

Zes gouden regels

In de langetermijnvisie van de Veiligheidsraad van 23 september blijven de zes gouden regels centraal staan:

 • Respecteer de hygiëneregels. Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Doe je activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht.
 • Heb aandacht voor kwetsbare personen, zoals 65-plussers en personen met een zwakke gezondheid. 
 • De fysieke afstand van 1,5 meter blijft belangrijk.
 • Beperk je nauwe contacten (maximum één persoon). 
 • Respecteer de regels over bijeenkomsten. Je mag met niet meer dan vier personen tegelijk op dezelfde plaats zijn, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend.

Vragen

Vraag specifiek over Brechtse maatregelen of een besmetting te melden: 0800 23 310 (7/7 bereikbaar)

Algemene vraag over corona of de maatregelen? 0800 14 689, www.info-coronavirus.be

Afbeeldingen