Centrumontwikkeling Sint-Lenaarts

Een private ontwikkelaar die eigenaar is van een aantal gronden in de dorpskern van Sint-Lenaarts heeft ideeën voor een nieuwe centrumontwikkeling van die doprskern, die aansluit op ontmoetingscentrum 't Centrum. Alvorens het gemeentebestuur hierover een standpunt inneemt, is het geïnteresseerd in jouw mening!

Afbeeldingen