Begraafplaatsen – verlopen grafconcessies

Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente bevinden zich een aantal graven en nissen waarvan de concessie vervallen is. Het gaat over graven die op ‘gekochte’ grond liggen en waarvan de concessietermijn verlopen is. De lijst van deze graven en nissen hangt sinds 15 oktober 2019 uit aan de ingang van de verschillende begraafplaatsen. Aan die graven en nissen werd ook een mededeling aangebracht die één jaar blijft hangen.

Door de familie of enige belanghebbende kan tot 15 oktober 2020 een aanvraag ingediend worden om de concessie met 30 jaar te verlengen, mits betaling van het geldend tarief. Ook voor de verlopen eeuwigdurende concessies moet een aanvraag tot kosteloze hernieuwing worden ingediend. Een voorwaarde is wel dat de nabestaanden het graf blijven onderhouden tijdens de duur van de concessie.

Indien er voor 15 oktober 2020 geen aanvraag tot verlenging bij het gemeentebestuur is ingediend, vervalt de concessie. De grafstenen en andere voorwerpen die zich nog op de te verwijderen graven bevinden, kunnen tot 15 oktober 2020 teruggenomen worden. Na deze datum worden ze eigendom van het gemeentebestuur en zullen ze verwijderd worden.

Info: Dienst burgerlijke stand, Gemeentepark 1, 03 660 25 82 of gemeente@brecht.be

Afbeeldingen