Aanleg werfreserve voor onthaalmedewerk(st)er onthaal, verpleegkundige en logistiek medewerker

Het OCMW is op zoek naar een contractueel administratief medewerk(st)er onthaal sociaal huis, een gebrevetteerd (of gegradueerd) verpleegkundige én een logistiek medewerker.

Afbeeldingen