Aanleg werfreserve contractuele zorgkundige

1 contractuele zorgkundige (C1-C2)

Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in een thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners. Om onze dienstverlening te continueren, zijn wij regelmatig op zoek naar enthousiaste zorgkundigen om ons team te versterken. Daarom heeft het bestuur van OCMW Brecht beslist om over te gaan tot het aanleggen van een werfreserve voor 1 jaar voor contractuele functie van zorgkundige.

Vereiste profiel?
Houder van het diploma van zorgkundige én houder van een zorgkundig visum (geregistreerd als zorgkundige door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid). Voldoen aan de taalvereisten.

Hoe solliciteren?
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden vind je onderaan. Je stelt je kandidaat uiterlijk op 28 oktober 2019 om 12.00 uur ’s middags bij de personeelsdienst,
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, CV en kopie van het gevraagde diploma in te sturen.

Info: Personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of personeel@ocmwbrecht.be

Afbeeldingen