Aanleg werfreserve contractuele verpleegkundige

1 contractuele verpleegkundige (bachelor C3-C4 of master BV1-BV3)

Door het uitvoeren van zorgende en verpleegkundige taken mee instaan voor een volwaardig thuismilieu voor de bewoners en hun familie. Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW Brecht.

  • je levert gespecialiseerd advies met betrekking tot het specifieke domein van de verpleegkunde, bv. wondzorg, diabetes, ...;
  • je voert verpleegkundige en zorgkundige verstrekkingen uit bij de bewoners en je verleent technische assistentie aan collega’s;
  • je verstrekt informatie aan de familie van de bewoner en bespreekt de gezondheidstoestand, alsook aan de medewerkers en andere hulpverleners;
  • je voert het nodige administratief werk uit bv. afsprakenregeling, ziekenhuisopname, bestellen medicatie, …;
  • je hebt verantwoordelijkheidszin, werkt nauwkeurig en je kan goed zelfstandig werken.

Infobundel
De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst of onderaan. Je stelt je kandidaat uiterlijk op 31 december 2019 om 12.00 uur ’s middags bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, CV en kopie van het gevraagde diploma in te sturen.  Daarnaast bezorg je een recent uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud)

 

Afbeeldingen