Mudaeusbeeld

Voor het voormalige gemeentehuis op de Gemeenteplaats in Brecht kijkt een stenen Mudaeus op de voorbijgangers neer. Omstreeks 1850 richtte het provinciebestuur, in een opwelling van patriottisme, een oproep tot de gemeentebesturen om een bijdrage te leveren door het oprichten van gedenkstenen voor belangrijke plaatselijke, historische figuren. Het toenmalige gemeentebestuur koos ervoor een standbeeld op te richten van Gabriël Mudaeus. Mudaeus is één van de vier groten uit de periode van het Brechtse humanisme in de 16de eeuw en wordt geroemd als de stichter van de Belgische school voor rechtswetenschappen. Zijn standbeeld werd uitgehouwen door J. Ducaju en werd plechtig ingehuldigd op 10 september 1865. Bij deze gelegenheid speelde de muziekmaatschappij "Vlijt en Eendracht", welke nog steeds bestaat, haar eerste tonen en zong men de Mudaeuscantate. Deze is getoonzet door Grégoir en de tekst is van Frans Willems. Iedereen zong uit volle borst mee.

450ste verjaardag overlijden van Mudaeus
Op 5 september 2010 zou de 450ste verjaardag van het overlijden van Mudaeus gevierd worden. Voor de herinrichting van het plein moest het Mudaeusbeeld enkele meters verzet worden. Bij de verplaatsing kwam het beeld ten val waardoor het volledig gerestaureerd moest worden. Nu staat het beeld op zijn nieuwe plaats te pronken in het midden van de Gemeenteplaats.

Locatie: Gemeenteplaats, Brecht-centrum

Meer weten?