Opbouw van het woonzorgcentrum

Het woonzorgcentrum bestaat uit 3 niveau's met in totaal 108 woongelegenheden, waarvan 105 voor definitief verblijf enĀ 3 gelegenheden voor kortverblijf.

WZC Sint-Maria is opgedeeld in 4 afdelingen. De Vlindertuin, Boomgaard en Bloemenhof zijn afdelingen voor mensen die in meerdere of mindere mate lichamelijk zorgbehoevend zijn. Daarnaast is er de afdeling Bijenkorf die zich in het bijzonder richt tot bewoners met een dementieproblematiek.

Bij opname krijgt de nieuwe bewoner een kamer toegewezen, die gezellig en persoonlijk ingericht kan worden door, in beperkte mate, eigen meubilair, schilderijen of foto's mee te brengen. Daarnaast kan de bewoner steeds gebruik maken van de gemeenschappelijke ruimtes waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden door het animatieteam.