Directeur


De directeur is verantwoordelijk voor de harmonieuze werking van het woonzorgcentrum. Hij geeft leiding aan de personeelsleden en coördineert de werkzaamheden van de totale personeelsgroep.

De directeur fungeert als vertrouwenspersoon voor de bewoners en hun familie.