Procedure wachtlijst

Als je je kandidaat stelt voor een serviceflat in ’t Zand of in Het Sluisken kom je op een chronologische wachtlijst terecht.

Volgende voorrangsregels worden gebruikt om kandidaten onder te verdelen op de wachtlijst:

  • groep 1: Personen die 10 jaar of langer staan in geschreven in het bevolkingsregister van Brecht.
  • groep 2: Personen die de laatste 30 jaar, ten minste 10 jaar stonden ingeschreven in het bevolkingsregister van Brecht.
  • groep 3: Personen waarvan één van de kinderen minstens 10 jaar is ingeschreven in het bevolkingsregister van Brecht.
  • groep 4: Alle personen die niet kunnen worden ondergebracht in de voorgaande groepen.

Als je reeds in een erkend serviceflatcomplex verblijft, kan je je geen kandidaat stellen voor een serviceflat in ’t Zand of Het Sluisken.