Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroeger 'zorgverzekering')

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. 

Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en aangenaam mogelijk leven te leiden.

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een budget van 130 euro per maand voor mensen die veel zorg nodig hebben. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.

Het budget wordt maandelijks op uw rekening gestort door uw zorgkas*. Het is vrij te spenderen zonder verantwoording of uitgavebewijs.

 

*Een zorgkas organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt je zorgpremie rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje (de Vlaamse Zorgkas). 

Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Voor al die vragen kun je terecht bij je zorgkas. Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, zorgt voor het innen van je zorgpremie en het betalen van de zorgbudgetten.

Heb je nog geen zorgkas? Neem contact op met de zorgkas van je keuze. Je kan wel alleen bij een zorgkas van een ziekenfonds aansluiten als je bij datzelfde ziekenfonds bent aangesloten voor je ziekteverzekering. Je kan ook nooit bij 2 zorgkassen tegelijk aangesloten zijn.