Decreet kinderopvang

Met het nieuwe decreet Kinderopvang van Baby’s en Peuters wil de Vlaamse overheid stap voor stap voldoende, kwaliteitsvolle kinderopvang realiseren die voor iedereen toegankelijk is. De opvang moet zowel betaalbaar zijn voor de ouders als financieel leefbaar voor de opvangsector.

Wat verandert er?

  • Niemand kan beroepsmatig kinderen opvangen zonder vergunning.
  • Er zullen twee grote vormen van opvang overblijven: de gezinsopvang tot en met 8 kinderen, en de groepsopvang vanaf 9 kinderen.
  • Doel is dat meer zelfstandige uitbaters van kinderopvangcentra kunnen (maar niet moeten) instappen in het systeem van inkomensgerelateerde prijzen (IKG) = de zelfstandigen die nu vrije tarieven hanteren en overstappen naar tarieven die afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders, ook subsidies zullen krijgen. Voor de ouders zal dit in de meeste gevallen een prijsverlaging betekenen.
  • Verhoging van het aantal opvangplaatsen (geen wachtlijsten meer tegen 2020) en de invoering van een loket in iedere gemeente waar info over kinderopvang kan bekomen worden.
  • De opvangcentra mogen bovendien rekenen op pedagogische ondersteuning van overheidswege.

Wat betekent het voor de ouders?

Voor de ouders betekent de nieuwe regelgeving een verhoging van de kwaliteitsgaranties, een stabiele prijzenpolitiek en bijkomende opvangcapaciteit op lange termijn.

Ze zullen bovendien minder rompslomp hebben, aangezien ze niet meer hun belastingbrief moeten binnenbrengen om hun tarief te kennen, maar na registratie op de website van Kind en Gezin, automatisch kunnen zien hoeveel ze moeten betalen (als ze kiezen voor een initiatief dat factureert op basis van inkomen).

Meer informatie vind je op de website van Kind en Gezin.