Bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief: herhaling oproep voor 56 gemeenten

 

13 september 2021 

Waarover gaat deze oproep? 

Dit is een herhaling van de oproep van februari 2021 voor 56 gemeenten waar we toen niet alle beschikbare plaatsen konden toekennen. Deze oproep richt zich tot organisatoren die bijkomende plaatsen met de subsidie inkomenstarief (trap 2) in deze 56 gemeenten willen realiseren. 

In Brecht konden niet alle beschikbare plaatsen toegekend worden, slechts 3 van de 9. 

Hierdoor is er nog budget voor 6 plaatsen in onze gemeente. Kind en Gezin (Opgroeien) lanceert daarom deze oproep van februari 2021. 

Planning 

Organisatoren kunnen vanaf nu een aanvraag doen. Het beslissingskader voor het beoordelen van de aanvragen vind je op de website van Kind en Gezin. Dit beslissingskader is hetzelfde van de oproep van februari 2021. 

1. Uiterlijk 18 oktober 2021 dient een organisator zijn aanvraag in bij Opgroeien. 

2. De organisator informeert zelf het lokaal bestuur over zijn aanvraag, uiterlijk 18 oktober 2021.

3. Uiterlijk 19 november 2021: als het lokaal bestuur dit wenst, bezorgt het aan Opgroeien een positief advies met een score of een negatief advies over de aanvragen in de eigen gemeente. 

4. Januari 2022: beslissing door Opgroeien. 

Brecht kan een score toekennen aan de aanvragen, aan de hand van de eerder vastgelegde criteria. Deze criteria vind je onderaan deze pagina. 

 

Meer info via dienst welzijn, Kris Van Dijck, kris.vandijck@brecht.be