Andere financiële hulpverlening

Naast de wettelijke regelingen i.v.m. het leefloon kan het OCMW ook andere financiële tussenkomsten verlenen:

  • Voorschotten op sociale uitkeringen: in afwachting van uitkeringen van allerlei instanties (pensioen, werkloosheidsuitkeringen, ...) kan het OCMW voorschotten uitbetalen.
  • Tussenkomst in huur of verlenen van huurwaarborg: afhankelijk van de sociale en financiële toestand kan het OCMW een tussenkomst in de huur of een huurwaarborg verlenen.
  • Individuele steun: in sommige gevallen kan het OCMW individuele steun verlenen die, al dan niet terugvorderbaar is.

De maatschappelijk werker zal steeds een financieel en sociaal onderzoek voeren om na te gaan of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Procedure

Je kan bijkomende financiële steun aanvragen bij de sociale dienst van OCMW Brecht. Hiervoor moet je alle nodige informatie geven: identiteit, bedrag van uw inkomsten en van die mensen waarmee je samenwoont, samenstelling van het gezin, ...

Na onderzoek van de maatschappelijk werker krijg je de financiële steun al dan niet toegekend.

Wat meebrengen?

 

  • Identiteitskaart
  • Bewijzen van bestaansmiddelen, waaronder:
  • Bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden
  • Overzicht van uw spaargelden en van de mensen waarmee je samenwoont.