Zittingen

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe één keer per maand - elke derde dinsdag - en wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW die door de raadsleden verkozen werd.

De vergaderingen van de OCMW-raad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. De zitting begint om 20u en gaat door in de raadzaal van OCMW Brecht, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht.