Aanleg werfreserve: verpleegkundige en zorgkundige

Woonzorgcentrum Sint-Maria beheert 108 bedden. Een geëngageerd team streeft steeds naar kwalitatieve zorg in een thuisvervangend woonklimaat voor de bewoners.

 

Aanleg werfreserve: 1 contractuele verpleegkundige (bachelor C3-C4 of master BV1-BV3)

Door het uitvoeren van zorgende en verpleegkundige taken mee instaan voor een volwaardig thuismilieu voor de bewoners en hun familie. Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW Brecht.

 • je levert gespecialiseerd advies met betrekking tot het specifieke domein van de verpleegkunde, bv. wondzorg, diabetes, ...
 • je voert verpleegkundige en zorgkundige verstrekkingen uit bij de bewoners en je verleent technische assistentie aan collega’s
 • je verstrekt informatie aan de familie van de bewoner en bespreekt de gezondheidstoestand, alsook aan de medewerkers en andere hulpverleners
 • je voert het nodige administratief werk uit bv. afsprakenregeling, ziekenhuisopname, bestellen medicatie, …
 • je hebt verantwoordelijkheidszin, werkt nauwkeurig en je kan goed zelfstandig werken

Vereiste profiel? Houder zijn van het diploma van verpleegkundige (gegradueerd of bachelor) of student zijn in afstudeermodule.

 

Aanleg werfreserve: 1 contractuele zorgkundige (C1-C2)

Door het uitvoeren van zorgende taken mee instaan voor een volwaardig thuismilieu voor de bewoners en hun familie. Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW Brecht.

 • De bewoners ondersteunen bij de activiteiten van het dagelijks leven (wassen, kleden, continentiegebeuren, verplaatsingen, eten, …) 
 • Onder toezicht van verpleegkundige toedienen van wondzorg.
 • Onder toezicht van verpleegkundige bedelen van medicatie.
 • Het uitvoeren van zorg volgens de richtlijnen van de bewonerdossiers.
 • Instaan voor orde op de kamer en onderhoud en aanvullen van het nodige materiaal (kleding, individuele hulpmiddelen, persoonlijke bezittingen, …)
 • Toedienen van zorg aan de palliatieve bewoner (en begeleiding van familie hierbij) op adequate wijze en in overeenstemming met de algemene visie van het woon- en zorgcentrum.
 • Aanvullen van bewonersdossiers volgens de richtlijnen

Vereiste profiel? Houder van het diploma van zorgkundige én houder van een zorgkundig visum (geregistreerd als zorgkundige door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid).

 

Hoe solliciteren?

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst (03 330 11 20). Je stelt je kandidaat uiterlijk op 31 december 2020 om 12.00 uur ’s middags bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, CV en kopie van het gevraagde diploma in te sturen. 

 

Afbeeldingen