Aanleg werfreserve consulent dienstencentrum

Aanleg werfreserve consulent 1 contractuele consulent dienstencentrum (B1-B3)

Door het leiden en coördineren van het dienstencentrum aangepaste opvang en dienstverlening aanbieden aan cliënten. Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW Brecht.

Je taak bestaat erin:

 • het verstrekken van informatie en bespreken van de algemene toestand met de serviceflatbewoner en zijn familie
 • meewerken aan nieuwe en bestaande initiatieven van de (OCMW) thuiszorg zoals handicar en de vrijwilligershulp
 • administratieve taken: dossiers opmaken en aanvullen volgens de richtlijnen, registratie van de dienstverlening- en activiteitenadministratie, administratieve opvolging van de vrijwilligers, …
 • voorstellen, uitvoeren, ondersteunen en evalueren van de ontspanningsactiviteiten
 • psychologische ondersteuning van de cliënten
 • opbouwen van een vertrouwensrelatie met en het creëren van een veiligheidsgevoel bij de cliënten
 • opvolgen van recente reglementering en wetgeving
 • uitwerken van dienst- en hulpverlening: voorstellen opmaken, uitwerken; evalueren en aanpassen op basis van de regelgeving
 • mee uitwerken van een ouderenbeleid in samenspraak met de ouderenadviesconsulent
 • klachten behandelen volgens klachtenprocedure
 • streven naar samenwerking met externe instanties en organisaties

Je beschikt over de kennis en het inzicht die eigen is aan de specifieke functie. Je bent bekwaam én bereid om op basis van kennis/ervaring uit te voeren taken tot goede resultaten te brengen. Je behandelt iedereen op een gelijkwaardige manier, respectvol, onbevooroordeeld, binnen de gemaakte afspraken en het wettelijk kader. Je blijft effectief presteren onder tijdsdruk, druk van meerdere of moeilijke taken, sociale druk, of bij tegenslag, teleurstelling, tegenspelling of crises. Je hebt verantwoordelijkheidszin, werkt nauwkeurig en je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst of bekijken via intranet. Je stelt je kandidaat uiterlijk op 1 april 2021 om 12.00 uur ’s middags bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht of via personeel@ocmwbrecht.be door een motivatiebrief, CV en kopie van het gevraagde diploma in te sturen. Daarnaast bezorg je een recent uittreksel strafregister (max. 3 maanden oud) uiterlijk op 1 april 2021 12.00 uur ’s middags.

Afbeeldingen