Aanleg van een werfreserve: contractueel onderhoudsmedewerker WZC (E1-3)

Aanleg werfreserve: 1 contractueel onderhoudsmedewerker WZC (E1-3)

Door het onderhoud van het woon- en zorgcentrum, de dienstencentra en de serviceflats mee instaan voor een hygiënische en gezellige omgeving voor alle cliënten. Doelstelling te bereiken volgens de missie/visie van OCMW Brecht.

  • je beschikt over een brede vakkennis, je hebt verantwoordelijkheidszin, oog voor veiligheid en je kan goed zelfstandig werken

De infobundel met vermelding van functiebeschrijving, toelatings- en aanwervingsvoorwaarden kan je bekomen op de personeelsdienst. De schriftelijke kandidaturen moeten - samen met een motivatiebrief - toekomen bij de personeelsdienst, Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht en dit uiterlijk op 22 november 2019 om 12.00 uur ‘s middags (of via e-mail
naar personeel@ocmwbrecht.be).

Indien er zich meer dan 30 kandidaten inschrijven, worden preselecties gehouden. Een schriftelijke preselectieve proef wordt georganiseerd waarin de competenties van de kandidaten worden getoetst aan de hand van de functiebeschrijving en het functieprofiel met als doel een beknopt onderzoek te voeren of de kandidaten beschikken over elementaire kennis en vaardigheden om deze
functie uit te oefenen. Om te slagen moet de kandidaat minimum 50% van de punten behalen. Alle geslaagde kandidaten worden toegelaten tot de verdere selectieprocedure. De selectiecommissie voor de preselectie is dezelfde als deze vastgesteld voor de verdere selectieprocedure

Afbeeldingen