Ergonomisch woonadvies

Ouder worden zorgt er vaak voor dat alledaagse handelingen moeilijker verlopen. Tips, eenvoudige aanpassingen of gebruik van hulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat handelingen terug makkelijker gaan en dat het comfortgevoel terug stijgt.

Heb je vragen over de indeling en veiligheid van je huis? Of ervaar je problemen bij in en uit het bad komen, rechtstaan vanuit de zetel,...? Ben je recent een aantal keer gevallen?... Herken je één van deze situaties of ervaar je andere problemen, dan kan vanuit de dienstencentra een ergotherapeut aan huis komen.

Meer info lees je in de folder 'Ergonomisch woonadvies'.

Prijs

Al onze huisbezoeken, adviezen en trainingen van het gebruik van hulpmiddelen zijn gratis. Je zal dus nooit een factuur hiervoor ontvangen.

Enkel de aankoop van hulpmiddelen zal een kost zijn, maar je wordt nooit verplicht tot aankoop.